Viewing posts categorised under: Geen-categorie

PAS-Online van start

PAS-HRM presenteert met gepaste trots onze nieuwe, online dienstverlening. Wij ondersteunen uw HR beleid met online instrumenten op individueel-, team-, en organisatieniveau. Via PAS-Online bieden wij u alle bekende ondersteunende instrumenten: op individueel niveau IQ-tests, persoonlijkheidsvragenlijsten en tests op het gebied van competenties, leiderschap, drijfveren en interesse. Op groeps- en organisatieniveau vindt u medewerkerstevredenheidlijsten, cultuuranalyses, en verschillende instrumenten om afstemming op team- en organisatieniveau tot stand te brengen. Maar ook bieden wij u unieke, door onszelf ontwikkelde instrumenten, die vernieuwend zijn en nieuwe perspectieven bieden. Zoals de 100-dagen scan voor instromend personeel, de loopbaanmonitor om steeds zicht te kunnen houden op de ontwikkelingen binnen uw personeelsbestand en de Online Loopbaan- en Outplacmentbegeleiding.