Onze dienstverlening: Huis-psycholoog

Zeker en flexibel

Met een PAS-Huispsycholoog hebt u altijd de beschikking over de kennis en expertise van onze psychologen en bent u verzekerd van een passende dienstverlening. U bent er dan zeker van dat wij uw organisatie en business goed kennen en direct tot de kern van de situatie kunnen komen, zonder daarvoor eerst een uitgebreide analyse van uw organisatie of situatie te hoeven maken. De huispsycholoog blijft steeds in contact met uw organisatie, weet wat er speelt en weet wat er gedaan moet worden. Hierdoor bieden wij u altijd een passende dienstverlening tegen schappelijke prijzen.

Passende dienstverlening: Huispsycholoog

Onze dienstverlening: Loopbaan- en outplacementbegeleiding

Wij bieden korte, effectieve trajecten voor relatief eenvoudige loopbaanvragen, maar ook meer uitgebreide loopbaantrajecten bij complexere vragen. Wij stemmen het traject af op uw behoefte en die van uw medewerkers, om zo steeds tot een haalbaar, betaalbaar en kwalitatief goed traject te komen.

PAS-Online

Onze online dienstverlening zijn kosten efficiënte programma’s van oefeningen en tests met behoud van directe professionele 1 op 1 begeleiding. Dat is waar PAS-Online excelleert. Op een gestructureerde manier loodsen we mensen naar nieuwe kansen. Denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen. Uitgaan van talenten en doen waar je goed in bent. Met zelfvertrouwen handelen. Dat is de basis om te komen tot werk, persoonlijke ontwikkeling en een sterk loopbaan pad.
PAS-Psycholog biedt u via PAS-Online een nieuwe en unieke vorm van loopbaanbegeleiding en outplacement. Deze dienstverlening loopt volledig online en leidt uw medewerkers langs een traject dat ze hun talenten laat ontdekken en helpt ze zo hun loopbaan nieuw elan te geven. Geheel online en 100% persoonlijk.

Er wordt uitgebreid gekeken naar facetten, zoals:

 • Wie ben ik (het in kaart brengen van talenten)
 • Wat kan ik (in kaart brengen van de eigen kracht op basis van competenties, vaardigheden, kennis en ervaring)
 • Wat wil ik (in kaart brengen van motivatie, drijfveren, interesse en wensen)

In de vervolg onderdelen wordt concreet toegewerkt naar een nieuwe functie:

 • Arbeidsmarkt (inzicht in eigen arbeidsmarktpotentieel en het stellen van concrete doelen)
 • Sollicitatie (oefeningen om succesvol een sollicitatieprocedure in te gaan en af te ronden)

De verschillende onderdelen worden ingevuld met zowel testinstrumenten als opdrachten die de zelfwerkzaamheid stimuleren. Elke deelnemer heeft online een persoonlijke pagina waarin opdrachten en tests worden aangeboden. Hier kan de deelnemer ook de rapporten van de door hem of haar ingevulde tests bekijken.

Doordat de persoonlijke loopbaancoach online in nauw contact blijft met de deelnemer, blijft de vaart er in en kunnen wij de deelnemer steeds ondersteunen bij zijn of haar activiteiten en keuzes. Hiermee kan de deelnemer zich in korte tijd en tegen relatief lage kosten ontwikkelen binnen zijn of haar loopbaan en begeleid worden naar een volgende stap in diens carrière, zowel binnen als buiten de organisatie.

Flexibele trajecten

De trajecten kunnen flexibel worden aangeboden. Zo kunnen wij het volledige traject aan bieden naast een verkort traject voor mensen die minder ondersteuning nodig hebben. Voor leidinggevenden hebben wij een specifiek traject. De PAS-Online trajecten worden altijd begeleid door PAS gecertificeerde E-coaches.

Ga voor meer informatie naar: PAS-Online.

Onze dienstverlening: Coaching

U weet dat er talent in u schuilt, maar dit komt niet altijd tot zijn recht. Of u loopt steeds tegen dezelfde problemen aan en wilt daar wel eens verandering in brengen. PAS-Psycholoog helpt u daarbij met een kort en intensief coachingstraject op maat. Wij gaan daarbij uit van uw kracht en talenten. Zodat u zich blijft ontwikkelen en bereikt wat u écht belangrijk vindt.

Coachingstrajecten op maat

Onze coachings dienstverlening richt zich op iedere leidinggevende, professional, werknemer of ondernemer die zich in professioneel opzicht wil ontwikkelen. Voor iedere coachingsvraag zoeken wij de juiste coach en stellen wij een passend traject vast. Benieuwd welk traject het beste bij u past? Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Voorbeelden van trajecten die wij u kunnen bieden:

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven
 • Executive coaching
 • Een juiste balans tussen werk en privé
 • Loopbaancoaching
 • Sollicitatiecoaching
 • Interculturele effectiviteit
 • Teamcoaching

Hoe werkt het?

Onze coachingstrajecten zijn, net als onze overige dienstverlening, altijd maatwerk, maar de basis is hetzelfde. Voor de meeste trajecten geldt dat zes gesprekken van vijf kwartier effectief is. Afhankelijk van uw coachingsvraag kunnen meer of minder gesprekken nodig zijn. Ook e-coaching behoort tot onze mogelijkheden.

Wat levert het u op?

Na een coachingstraject van PAS-Psycholoog bent u in staat:

 • Meer plezier en succes uit uw werk te halen
 • Richting te geven aan uw werk en persoonlijke ontwikkeling
 • Uw ambities waar te maken met meer energie
 • Uw talenten optimaal in te zetten
 • Belemmerende denk- en gedragspatronen te doorbreken
 • Succesvoller samen te werken
 • Beter bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen

De stappen waaruit ieder traject bestaat

Selectie coach
PAS-Psycholoog heeft een omvangrijk landelijk netwerk van ervaren coaches. Aan de hand van uw wensen en doelen zoeken wij een coach bij u in de buurt die past bij u en uw coachingsvraag. Binnen twee werkdagen neemt de geselecteerde coach contact met u op voor het plannen van een doelstellend gesprek.

Doelstellend gesprek
Samen met uw coach formuleert u reële doelen voor het coachingstraject. Om te zorgen dat uw doelen optimaal aansluiten op uw arbeidssituatie, vult u een digitale intake vragenlijst in. Hiermee worden uw persoonlijke situatie en uw werkomgeving in kaart gebracht. Daarnaast bespreekt uw coach met u de aanpak. E-coaching behoort ook tot de mogelijkheden. In overleg kan uw leidinggevende aan een gesprek deelnemen.

Plan van aanpak
Uw coach legt de informatie uit het kennismakingsgesprek vast in een plan van aanpak. Afspraken over vertrouwelijkheid en evaluatie komen hier ook aan de orde. Afhankelijk van uw situatie en vraag, is het plan van aanpak ook inzichtelijk voor anderen, zoals uw leidinggevende.

Afrondend gesprek
Samen met uw coach bekijkt u tijdens het afrondend gesprek in hoeverre uw leerdoelen bereikt zijn. Ook kijkt u vooruit naar de punten waar u in de toekomst verder aan wilt werken.

Onze dienstverlening: Burn-out reintegratie

Bij een burnout is een intensieve aanpak nodig. PAS-Psychologen biedt deze aanpak, waarbij wij graag zo snel mogelijk de begeleiding in gang zetten, omdat de medewerker niet alleen behoefte heeft aan afstand maar ook aan betrokkenheid. Aan deze, op het eerste gezicht tegenstrijdige behoeften, kan voldaan worden met een externe begeleider die wel nauw contact houdt met het bedrijf en de leidinggevende.

PAS-Psychologen zijn ervaren begeleiders die de medewerker, zonder deze onder onnodige druk te zetten, zo snel mogelijk naar een gezonde balans terugbrengen. In onze dienstverlening besteden wij ook uitgebreid aandacht aan het handhaven van deze balans wanneer de medewerker weer teruggekeerd is op de werkplek, om dat een gezonde work-life balans preventief werkt en terugval kan voorkomen.

Onze dienstverlening: Training

Wanneer u een verandering te weeg wilt brengen in uw organisatie, vraagt dit veel van uw medewerkers. Niet alleen moeten zij leren omgaan met nieuwe procedures of werkmethoden, ook zal er vaak een omslag in het denken van de medewerkers of in de cultuur binnen de organisatie nodig zijn. Dergelijke veranderingen zijn vaak tijdrovend en moeten goed voorbereid worden. Inzichten vanuit de verschillende Arbeids- en Organisatiedisciplines zijn dan onmisbaar. PAS-Psychologen hebben daarvan kennis en vanuit de praktijk ook inzicht in veranderprocessen en hoe deze het best in gang gezet en begeleidt kunnen worden.

Passende dienstverlening: training
Vaak zullen een aantal aspecten binnen de organisatie ook getraind moeten worden. Niet alleen de vaardigheden om met nieuwe werkmethodes om te kunnen gaan, maar ook bijvoorbeeld het invoeren of veranderen van het competentie- of resultaatmanagment, het aanleren van nieuwe leiderschapsstijlen of het verschuiven van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Maar ook aspecten als employability, cultuur en de houding naar de externe omgeving (uw klanten en andere actoren), vragen bij veranderingen om een gedegen voorbereiding door middel van training. Deze vorm van dienstverlening is steeds maatwerk.